Ҷаҳони Ошиқон Душанбе, 18-12-2017, 17:40:25
Асосӣ | Аз қайд гузаштан | Дохил шудан Салом Меҳмон | RSS
Менюи сомона
Категория фаслҳо
Агроэкология [1]
Анатомия [3]
Ботаника [3]
География [7]
Забон ва Адабиёт [28]
Забони хориҷӣ [1]
Зоология [0]
Иншо [97]
Информатика [24]
Дар ин ҷо танҳо рефератҳои оид ба Информатика дахлдор ҷамъоварӣ карда шудаанд....
Мақолаҳо [2]
Маркетинг [1]
Математика [3]
Менеҷмент [1]
Назарияи иктисод [12]
Назарияи давлат ва ҳуқуқ [3]
Психология [2]
Сиёсатшиноси [0]
Таърихи умуми [0]
Таърихи халқи тоҷик [4]
Фалсафа [1]
Физика [0]
Ҳуқуқи конститутсионӣ [0]
Ҳуқуқи молиявиӣ [1]
Экология [2]
Одобнома [2]
Мини-чат
 
50
Пурсишнома
Шумо бештар кадом маълумотҳоро дар сомонаи мо дидан мехоҳед?
Ҷавобҳо ҳамагӣ: 165
Омор

Онлайн ҳамагӣ: 15
Меҳмон: 15
Истифодабаранда: 0
Асосӣ » Мавод » Рефератҳо ба забони Тоҷикӣ » Назарияи иктисод [ Илова намудани мавод ]

Oмилхои иктисоди
[ Скачать с сервера (70.0Kb) · Скачать удаленно () ] 14-10-2013, 19:16:46
2. ОМИЛХОИ ИКТИСОДИ - ЗИДИЯТХО АСОСИ ПЕШРАФТИ ЧАМЪИЯТ МЕБОШАД, ЧУНКИ АГАР ЗИДИЯТХО АГАР ВУЧУД НАДОШТА БОШАД, ТАЪГИРОТХОИ ИКТИСОДИ БА ВУЧУД НАМЕОЯД. 1. ЗИДИЯТИ ХУСУСИ. 2. ЗИДИЯТИ УМУМИ.
3. СИСТЕМАИ АНЪАНАВИ - Системаи иктисоди Анъанави( Традиционий), системаи Иктисоди накшави(марказонидашуда ё инки фармон фармои), Системаи иктисоди Омехта.
А. СИСТЕМАИ ИКТИСОДИ АНЪАНАВИ - Ин система дар асоси анъанахои милли ва расму оинхои халку миллатхои кишвархои сустараки кардаи иктисоди ба амал меояд. Дар ин давлатхо роли шахсиятро авлодва моликияти хусусии он бахо медиханд. Дар ин давлатхо прогресси илмию техникиро кам истифода мебаранд ва иктисодиётро аз руи расму оин истифода мебаранд.
Б. СИСТЕМАИ НАКШАВИ МАРКАЗОНИДАШУДА Ё ФАРМОН ФАРМОИ - Дар ин система роли давлат бенихоят калон буда, тамоми захирахои иктисоди ва моликият дар дасти давлат карор дорад. Дар ин система сохахои иктисодиёт аз маркази ягона идора карда мешавад накшаи ягонаи таракиёт дар дасти давлат мебошад. Дар ин система роли шахсият махдуд карда шудааст. Ва тамоми таъгиротхо бо ичозати хукумати махсуси маххали ба рох монда мешавад.
В. СИСТЕМАИ ИКТИСОДИЁТИ ОМЕХТА - Ин хоси давлатхои таракикардаи чахон мебошад, ки бо чунин моделхо иктисоди инкишоф меёбанд.
1) Модели- Шведи - Давлати Швеция сохти сармоядори инкишоф дошта халли хамаи маъалахои ичтимоиии ахолиро аз хисоби бучаи худ ба зима гирифта аст. Дар ин давлат аксарияти фирмахо барои содироти мол истехсол мекунанд ва фуруши сохиби даромади зиёд мегарданд. Дар ин давлат шумораи бекори ба хадди минимали расида аст.
2) Модели- Япони- Хусусияти ин модел дар он аст, ки таносуби байни моликияти хусуси ва давлат бенихоят зич буда инкишофи сектори хусуси дар иктисодиёти япония бенихоят баланд аст. Фирмахои истехсолкунанадаи ин давлат аз хусуси техникаи хозиразамон мавкеи махсусро мегирад. Эхтироми чои кор, шахсият, рохбар ва анъанахои милли дар Япония пурра риоя карда мешавад.
3) Модели - Амрикои- Амрико яке аз давлатхъои абркудрати иктисоди ба шумор меравад ва хусусияташ дар он аст, ки муносибатхои сармоядори хеле инкишоф ёфтатаанд. Сектори хусуси хусуси кариб нисфи сохахои иктисодиро идора менамояд ва дар баробари ин давлат дар инкишофи иктисодиёт сахмгузор аст.
Бартарияти ин модел дар он аст, ки андозхое ки аз сохаи сохибкори ба учети давлатворид мешавад бо максади инкишоф додани сохаи маориф , маданият ва тандурусти истифода бурда мешавад. Муносибатхои бозори инкишоф ёфтаанд ва зиёда 80%-и фирмахои Амрико молхои худро ба чахон пешниход менамоянд.
4) Системаи иктисоди бозори ё капиталистизми соф.
4. АРЗИШ - Ин махсули мехнатест, ки дар мол тачассум ёфтааст, категорияи иктисодиест, ки ба исетхсолоти моли хос аст.

5. БОЗОР - Ин мачмуи муносибатхои иктисоди дар сохаи мубодила буда дар он хариду-фуруши молхо амали мегардад.
6. ТАЛАБОТ - гуфта эхтиёчоти мардумро ба неъматхои модди маънави
7. ТАКЛИФОТ - гуфта микдори молу хизматрасонихоеро меноманд,ки истелсол карда дар хачми муайян ва дар вакти муайян ба бозор пешниход карда мешавад.
9. РАКОБАТ - гуфта мусобикаи иктисодии молистехсолкуннандагонро оиди ба даст омадани фоида ва мавкеъ дар бозор меноманд.
- ракобати озод;
- ракобати монополи.
- Ракобати олигополи.
- Ракобати мономполияи соф.
-
10. КУВВАХОИ ИСТЕХСОЛКУНАНДАИ ЧАМЪИЯТИ - гуфта мачмуи куввахои коргари ва воситахои истеъмолот мебошад.
11. МУНОСИБАТХОИ ИСТЕЪМОЛИ - гуфта хамаи муносибатхоеро меноманд, ки дар даврахои истехолот, мубодила, таксимот ва истеъмолот вучуд дорад.
12. ОЛОТИ МЕХНАТ - хамон чизхое, ки бо ёриашон коре ичро карда мешавад ё махсулот истехсол карда мешавад(досту каланди дехкон, ластгохо барои коргарон).
13. ПРЕДМЕТИ МЕХНАТ - Хамаи чизхое, ки мехнати инсон ба он нигаронида шудааст.
14. МЕХНАТ - Гуфта фаъолияти максаднок ва бо шууронаи инсонхо мегуянд, ки барои ба даст овардани неъматхои модди равона карда шудааст.
15. ПУЛ - Моле, ки кобилияти ба хар моли дилхох иваз шуданро дорад, хамарзиш(эквивалент0 - умуми номида мешавад.
Вазифахои пул-ченаки арзиш;
-воситаи муомилот;
-воистаи пардохт;
-воситаи андухт;
-пулхои чахони.
16. МОЛ - гуфта махсули мехнати инсонро меноманд, ки на ба истеъмоли шахси барои фуруш дар бозор истехсол карда мешавад.
17. МОЛИКИЯТ - гуфта мносибатхои истехсолии байни одамонро оиди аз они худкунии неъматхои моди, яъне сармоя ва воситахои истехсолот меноманд.
-моликияти давлати;
-моликияти колективи ё гурухи;
-моликияти шахси;
-молкияти корхонахои муштарак.
-моликияти хусуси.
-моликияти шахси.
18. БОНК - муассисаи молиявие мебошад, ки барои чалби депозитхову дигар воитахои пули бо максади карздихи бо шартхои бозгардони мухлатноки инчунин хисоббаробаркуни бо супориши мизочон ташкил карда мешавад.
19. БОНКИ МАРКАЗИ - Хамчун бонки марказии мамлакат, ки вазифахо , усулхои фаъолият, статуси хукуии ва ваколатхои он бо конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи Бонки миллии Точикистон" муайян карда шудааст.
Коидахои ин конун нисбати Бонки миллии Точикистон факат дар мавридхое, ки бевосита ин конун пешбини намудааст, татбик мегардад.

20. БОНКИ ДАВЛАТИ - бонке, ки дар он Хукумати Чумхурии Точикистон ягона сохиби сармояи оинномави мебошад;

21. БОНКИ САХОМИ - бонке, ки фонди оинномавии он ба шахсони вокеъи ва хукуки тааллук дорад. Як кисми сахмияхои ин бонк ба Хукумати Чумхурии Точикистон дар шахси Вазорати молияи Чумхурии Точикистон тааллук дошта метавонад;

22. БОНКИ БАЙНИ ДАВЛАТИ - бонке, ки ба тартиби дар ин конун мукаррар шуда ташкил карда шудааст ва дар асоси карордоди байналхалки амал мекунад, ки сохибони сармояи оинномавии он Хукумати Чумхурии Точикистон ва Хукумате (Хукуматхое), давлате (давлатхое) мебошанд, ки ин карордодро имзо кардаанд.

23. БОНКИ БО ИШТИРОКИ САРМОЯИ ХОРИЧИ - бонке, ки як кисми сахмияхои он дар ихтиёрдори, моликият ва идораи шахсони зерин карор дорад:
- Гайрирезидентхои Чумхурии Точикистон;
- шахсони хукуки - резидентхои Чумхурии Точикистон, ки беш аз панчох фоизи сахмияхои (маблаги гузоштаи муассисон) ончо дар ихтиёрдори, моликият ва идораи гайрирезидентхои Чумхурии Точикистон ё шахсони ба инчо монанди хукуки - резидентхои Чумхурии Точикистон мебошанд;
- резидентхои Чумхурии Точикистон , ки ихтиёрдори воситахои (шахсони ваколатдори) гайрирезидентхои Чумхурии Точикистон ё шахсони хукукии дар зербанди "б" ин банд зикршуда мебошанд.
25. Когазхои кимматнок - когазхои киматнок роxxатхое мебошанд, ки хукуки амволии молик дар онхо ифода ёфтаанд ва ба воситаи пешниход намудан ва ё супурдан нисбат ба шахсе, ки онхоро баровардааст, тасдик менамоянд.
26. Эмитент - Эмитенти коuазхои киматнок шахси хукукие мебошад, ки барориши когазхои киматнокро мутобики конунгузории чори ба амал бароварда, аз номи худ вазифадор мешавад ухдадорихоро дар назди сохибони когазхои киматнок, ки аз шартхои барориши коказхои киматнок бармеояд, ичро мекунад (минбаъд - эмитент);
сармоягузор шахси вокеи ё хукуки мебошад, ки маблаuи худро ба когазхои киматнок мегузорад;
27. Сертификати когазхои кимматнок - Хуччатест, ки аз чониби эмитент ба сохиби когазхои киматнок барои тасдики хукуки ё ба когазхои киматнок дода мешавад, аммо когази киматнок намебошад;
28. Максади барориши когазхои кимматнок - пахн намудани когазхои киматнок бо максади ташаккули фонди оинномави ва чалб кардани маблаги карз ва маблахои озоди ахоли;
29. ВОМБАРГ - Когази киматноке мебошад, ки ухдадории эмитентро дар бобати ба сохиби когази киматнок дар мухлати мукарраргардида талофи намудани арзиши исмии он бо пардохти фоизи муайяншуда тасдик мекунад (агар дар шартхои барориш чизи дигаре пешбини нашуда бошад).

30. ФАЪОЛИЯТИ КАСБИ ОИД БА КОГАЗХОИ КИМАТНОК -
Дар бозорхои когазхои киматнок намудхои зерини фаъолияти касби мукаррар карда мешавад:
а) фаъолияти миёнарави оид ба барориши коказхои киматнок;
б) фаъолияти тичорати (дилери) дар бозори коuазхои киматнок;
в) фаъолияти комиссиони (брокери) оид ба когазхои киматнок;
г) оид ба идораи мачмуи когазхои киматнок;
д) оид ба муайян кардани талабот ва ухдадорихои (клиринги) тарафайн нисбати амалиёт бо когазхои киматнок;
е) оид ба пешбурд ва нигохдории реестри дорандагони когазхои киматнок;
ж) дигар намудхои фаъолият.
Фаъолияти миёнарави - оид ба барориши когазхои киматнок иборат аст аз кабул ва ичрои фармоишоти эмитентхои когазхои киматнок барои ташкили обуна ва гузаронидани он, хамчунин фуруши когазхои киматнок аз номи эмитент бо ухдадории фурухтани (фурухтан хангоми обунаи) когазхои киматнок мутобики гуфтахои хамин Конун, инчунин аз хисоби худ харидани когазхои киматноке, ки аз руи чунин обуна ва фуруш нарафтаанд.
Фаъолияти тичорати (дилери) оид ба когазхои киматнок - аз тарафи шахси юридики, шахрвандию хукуки бастани ахду паймонхо бо когазхои киматнок аз номи худ ва аз хисоби худ бо ухдадории бастани поймоихо оид ба нарххои хариду фуруше мебошад, ки шахси зикршудаи юридики эълон менамояд.
Фаъолияти комиссиони (брокери) оид ба когазхои киматнок бастани - ахду паймонхо бо когазхои киматнок аз номи худ ба манфиати аз хисоби шахси дигар бо супориши у мебошад, ки аз тарафи шахси юридики ба ивази хакки амали шахрвандию хукуки анчом дода мешавад.
Фаъолият оид ба идораи мачмуи когазхои киматнок - фаъолияти шахси хукуки оид ба татбики хукукхои алохидаи дар когазхои киматнок сабтгардида мебошад, ки ба шахси хукуки аз чониби молики ин когазхои киматнок мутобики шартномаи басташуда дода шудаанд.
Фаъолият оид ба муайян намудани талаботу ухдадорихои тарафайн (клиринг) - нисбати амалиёт бо когазхои киматнок - фаъолият аз руи ба хисоб гирифтани талаботу ухдадорихои тарафхо мебошад, ки дар хисобу китоб иштирок карда, дар натичаи бастани ахд бо когазхои киматнок амали карда мешавад.
Фаъолият оид ба пешбурд ва нигохдории реестри дорандагони когазхои киматнок - фаъолиятест, ки чамъ, муайянкуни, тахия, нигохдори ва пешниходи маълумотро амали гардонида, ба мукаррар намудани сохиби когази киматнок дар санаи муайян имконият медихад.
Дигар намудхои фаъолият - чунин намудхои фаъолият, ки бо намудхои фавкуззикри фаъолият алокаманд буда, аз тарафи шахсони юридики, пеш аз хама барои адои хизматхои машварати дар сохаи муомилоти когазхои киматнок, инчунин хизматхо оид ба нигохдори, бахисобгири ва анчом доданд хисобу китоби муомилоти когазхои ки¬матнок (фаъолияти депозитори) амали карда мешаванд.

26. Сахмия - Саҳм коғази қиматноки мӯҳлати гардишаш муқаррарнашуда мебошад, ки ба соҳиби он барои дар шакли ҳаққусаҳм (дивиденд) гирифтани як қисми фоидаи корхона ва иштирок намудан дар идораи корхона ва ба як қисми амвол, ки баъди барҳамдиҳии он боқи мемонад ҳуқуқ медиҳад

28. Вексел - Вексел ин ухдадории хатии як шахс ба шахси дигар дар бораи у ё шахси сеюм дар мухлати муайян додани маблаги навишта шуда.
29. Чек - Чек ин фармони хаттии сохиби хисоби бонки ба бонк дар хусуси аз хисоби у пардохт кардани маблаги дар чек нишондодашуда ба шахси муайян-пешниходкунандаи чек ё ба хисоби бонкии дигар мебошад.

Амонатхо
30. Асъор
31. СПОТ.
32. Двиденд.
33. Аккредитив.
34. 0ВЕРДРАФТ- Шакли карздихии бонкиест, ки нисбати мизочони боваринок истифода мешавад.
35. Инфлятсия( таваррум)- Болоравии нарххо, ки ба зиёдшавии хачми пулу пастравии кобилияти харидории он, афзоиши арзиши аслии молхою хизматрасони ва омилхои дигар асос меёбад, таваррум номида мешавад.
35. Крилинг.
36. Форфейтинг.
38. Биржа-гуфта шакли тараки кардаи бозори яклухти мол, когазхои кимматнок ва кувваи коргарро меноманд, и дар асоси конуни талабот ва таклифоти бозор амал намуда, дар шароити иктисоди бозори талаботи ахолиро конеъ мегардонад.
- Биржаи моли-як шакли хозиразамони бозори яклухтфуруши буда, дар он худи молхо бевосита иштирок намекунанд, танхо намунае аз онхо ва хуччатхои муарифи кардани молхо иштирок менамоянд.
- Биржаи куваи коргари ё мехнат(мисол-шугли ахоли).
- Биржаи фонди ё хариду фуруши когазхои кимматнок.
- Биржаи фючерси- Дар ин биржа молхо метавонанд бо пардохти пеш аз мухлат харидаю фурухта шавад.
- Дар биржахо чунин миёнаравхо мавчуданд.-
- МАКЛЕРХО
- ДИЛЛЕРХО- Шахс ё ширкати алохида, ки ба хариду фуруши когазхои киматноку молхои дигар дар биржа машгул аст. Он фаъолияташро аз ному хисоби худ ба рох мемонад. Фарки нарххои хариду фуруш даромади диллерро ташкил медихад.
- БРОКИРХО- Шахс ё ширкати алохида, ки дар биржа чцн миёнарав байни харидорону фурушандагон фаъолият мекунад. Онхо аз номму хисоби мизочон амал карда, барои миёнаравиашон даромади муайян мегиранд. Масалан, фоизи муайян аз арзиши шартномаи байни харидору фурушанда басташуда.
29. ХАРОЧОТХО-
- Харочотхои истехсолии беруни-ин хамаи харочотхое, ки фирмахо барои кашонидан ва овардани ашёи хом , сузишвори ва таксимкунии махсулоти тайёр сарф мекунанд.
- Харочоти дохили-Ин хама харочотхое, ки барои истехсоли махсулот ва ичрои хизматхо дар дохили фирмахо сарф карда мешавад.
- Харочотхои доими-Ин маблагхое,
- Ки барои фарсоиши биною тачхизотхо сарф карда мешавад. Инчунин маблагхо барои музди мехнат ва дигар пардохтхои ба он баробар.
- Харочотхои таъгирёбанда-ин харочотхое, ки барои пардохти маблаги кувваи барк, гарми ва харидории махсулоти нимтайёр сарф мешавад.
- Харочоти миёна-Ин нисбати харочотхои умуми ва махсулотхои тайёркардашуда.
- Харочоти умуми-Ин хосили чамъи харочотъхои доими ва таъгирёбанда.
- Харочоти нихои ё иловаги- Ин харочотхое,ки барои хар як вохиди иловагии махсулот
38.

2. Нишондихандахои иктисоди.
3. Даромади милли.
4. Мачмуи махсулоти милли.
5. Мачмуи махсулоти дохили.
7. Омилхои иктисоди
ТАЪРИХИ ТАЪЛИЛГИРАНДАИ ИНСОНИЯТ:-
- 1. Обшинаи ибтидои
- 2. Чамъияти гуломдори.
- 3. Феодали.
- 4. Социалисти.
- 5. Капиталисти.

АСЪОР- Таи мафхуми асъор пулхои ин ё он мамлакатро мефахманд, ки дар савдои берунии он фаъолият бурда мешавад.
Категория: Назарияи иктисод | Добавил: azim__112
Просмотров: 7597 | Загрузок: 3216 | Рейтинг: 3.1/14
Всего комментариев: 0
avatar
Дохил шудан ба сомона
Ҷустуҷӯ
Дӯстони сомона
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • База знаний uCoz

  • Ҳамаи ҳуқуқҳо маҳфузанд. Саидмаъсум Атҳамҷонзода © 2017|
    Хостинг от uWeb