Ҷаҳони Ошиқон Душанбе, 18-12-2017, 02:25:11
Асосӣ | Аз қайд гузаштан | Дохил шудан Салом Меҳмон | RSS
Менюи сомона
Категория фаслҳо
Агроэкология [1]
Анатомия [3]
Ботаника [3]
География [7]
Забон ва Адабиёт [28]
Забони хориҷӣ [1]
Зоология [0]
Иншо [97]
Информатика [24]
Дар ин ҷо танҳо рефератҳои оид ба Информатика дахлдор ҷамъоварӣ карда шудаанд....
Мақолаҳо [2]
Маркетинг [1]
Математика [3]
Менеҷмент [1]
Назарияи иктисод [12]
Назарияи давлат ва ҳуқуқ [3]
Психология [2]
Сиёсатшиноси [0]
Таърихи умуми [0]
Таърихи халқи тоҷик [4]
Фалсафа [1]
Физика [0]
Ҳуқуқи конститутсионӣ [0]
Ҳуқуқи молиявиӣ [1]
Экология [2]
Одобнома [2]
Мини-чат
 
50
Пурсишнома
Сомонаи моро қадр кунед
Ҷавобҳо ҳамагӣ: 6484
Омор

Онлайн ҳамагӣ: 1
Меҳмон: 1
Истифодабаранда: 0
Асосӣ » Мавод » Рефератҳо ба забони Тоҷикӣ » Назарияи иктисод [ Илова намудани мавод ]

Cavolho az Reyting
[ Скачать с сервера (23.9Kb) · Скачать удаленно (1) ] 26-10-2013, 15:09:06
1 ) Калимаи иктисодиёт чиро мефахмонад ?
Калимаи юнони буда,коидаи хочагидориро мефахмонад.
2) Назарияи иктисоди хамчун илм чиро меомузад?
Истифодаи захирахои махдудро дар холати талаботхои номахдуд.
3)Усули омузиши дедуксия ин; Аз кисми умум ба том.
4) Кадом аз инхо ба вазифахои назарияи иктисод дохил намешаванд ?
Аз нав таксимкуни.
5) Кадом аз инхо ба усулихои омузиши назарияи иктисоди дохил намешаванд ? Усули молияви
6)Вобаста ба хусусиятхои ичтимои кадом аз инхоро ба конунхои иктисоди дохил намудан мумкин нест? Конунхои тагирёбанда:
7) Кисми назарияи иктисоди,ки проблемахои иктисодиро дар сатхи давлат меомузад ин: Макроиктисод
8) Обектхои омузиши мегаиктисодро чудо намоед?
Содироти сармоя ва куваи кори
9) Кисми назарияи иктисоди,ки сохахои алохида ва иктисоди нохияхои кишоварзирро меомузад –ин: Мезоиктисод
10) Аввалин маротиба мафхуми иктисод( окономия,аз тарафи ки истифода шудаас ? Ксенафонт
11) Аввалин мактаби иктисоди ин: Меркантелизм
12) Томас Мен кадоме аз ин сиёсатхои иктисодиро аввалин маротиба пешниход намудааст? Протексионизм
13) Кадоме аз инхо намояндагони мактаби меркантилизм хисобида намешаванд? Фома Аквински
14)Мактабе,ки боигарии чамиятро дар сохаи кишоварзи мебинад ин:
Мактаби физиократхо
15) Асосгузори мактаби физиократхо киба хисоб меравад ? Франсуа Кенэ
16) Кадоме аз ин мутафакирон ба мактаби классики таалук надоранд ?
Франсуа Кенэ
17) Мафхумхои иктисодиро ба кадом груххо чудо кардан мумкин аст ?
Мафхумхои хос,махсус ва умуми.
18)Кадом аз ин мактабхои назарияи иктисоди таърихан якум буд?
Мактаби Савдогарон.
19) Се гурухи калони субекхои иктисодиро нобар кунед ?
Хонавода,Фирма,Хукумат.
20) Кадоме аз ин омилхои зеринро ба омилхои истехсолот дохил кардан мумкин аст? Замин,мехнат сармоя ва фаолияти сохибкори .
21) Кадоме аз мактабхои иктисоди рушди башариятро дар истехсолот медиданд ? Мактаби физиократхо.
22) Махдудият захирахоро мефахмонад,ки: Дар чамият онхо дар хамон микдор вучуд дорад,ки он барои истехсоли молхои зарури ва хадамот нокифоя аст :
23) Методология чист ? Мачмуи принсип ва усулхои омузиш мебошад.
24) Назарияи иктисоди чиро меомузад ?
а) Куввахои истехсолкунанда ва муносибатхои истехсолиро
в) Интихоби одамонро дар шароити махдуд будани ресурсхои иктисоди
с) Талаботи беохири одамон ва нодир будани нематхо
(d) Хамаи чавобхои оварда шуда дуруст мебошад
25) Агар ба фаолияти субекхои иктисоди давлат дохил кунад,ин:
Ин низоми иктисодии фармони – Маъмури аст
26) Эксперимент чист ? Натичаи хочагидори бо равишу услубхои гуногун хамчун мизони муаянкунандаи иктисоди:
27)Обекхои иктисодиро муаян намоед ?
Табиат,Сармоя,Предменхои истехсоли,инсон,иттилоот:
28) Тахти абстраксия чиро мефахмед ? Ходисахои таткикшаванда дар шакли алохиди меомузад.
29) Ходисахои иктисоди ин : Тадбир,амалиёт ё худ муносибатхое мебошад,ки байни субекхои иктисоди сурут мегирад.
30) Ба захирахои иктисоди дохил мешаванд : Нематхое,ки дар чамият нодир ва камёфтанд.
31) Омилхои истехсолотро номбар кунед ? Замин, сармоя мехнат ва фаолияти сохибкори
32) ”Дасти ноаён” чист ва ин акидаи кист ?
Дасти ноаён-конуни иктисоди аст акидаи Адам Смит мебошад.
33) Дедуксия чист ? Услубест ки назарияро бо факту ракамхо мустахкам менамояд.
34) Индуксия чист ? Услубест ки тахлили ходисахоро аз факт огоз карда ба назария мегузаронад.
36) Давраи Фаолияти мактаби классикхоро нобар кунед ? Асрхои ХIX-XX.
37) Истехсолот-ин : Раваанди ба вучуд овардани неъматхои модди ва гайри модди.
38) Вобаста ба таъиноти махсулоти тавлидшуда истехсолотро ба шаклхои зерин чудо мекунанд: Истехсоли воситахои истехсолот ва предметхои истеъмоли:
39) Вобаста ба шумораи шуглдоштагон дар сохахои кишвар истехсолотро ба чанд гурух чудо мекунанд ? Саноати ва Аграри
40) Кадоме аз инхо ба омилхои истехсолот дохил намешавад ? Тилло .
41) Мактаби марксисти кадом омилхои истехсолотро аз хамдигар чудо мекунад ? Омилхои модди ва шахси.
42) Амалиёти бошуурона ва максадноки одамон,ки тавассути он неъматхоро ба даст оварда талаботхои худро конеъ мегардонад- чи ном дорад ? Мехнат

43) Фаркияти зухуроти мусби ва манфии моликияти хусусиро муаян намоед:
а) Сахт вобаста будани некуахволии сохибмулкон аз натичахои фаолияти истехсоли
б) Ба инкишофи ташабускори мусоидат менамоед .
с) Ба шиддат ёфтани муборизаи ракобати меоварад.
(д) Хамаи чавобхо дуруст аст

44) Чизхое,ки мехнати инсон бевосита ба он равона шудааст-ин: Предмети Мехнат.
45) Якчояшавии воситаи мехнат ва Предмети Мехнат – ин
Воситаи Мехнат. мебошад
46)Кадоме аз нобаршудагон ба воситаи мехнат дохил намешавад?
(а) Замин б) дастгох с) арра д) теша
47) )Кадоме аз нобаршудагон ба Предметхои Мехнат дохил мешаванд ?
а) мошин б) дастгох с) арра (д) Замин
48) Раванди мехнат аз кадом унсурхо иборат аст ?
Мехнат, Предмети Мехнат.Воситаи Мехнат,
49) Заводу фабрикахо ба кадом намуди захирахои иктисоди дохил мешаванд ? Захирахои Табии
50) Мутахасисони сохаи биалогия ба кадом намуди захирахои иктисоди дохил карда мешаванд ? Захирахои Мехнати.
51) Ахборот оиди навоварихо ба кадом намуди захирахои иктисоди дохил мешаванд? Захирахои Мехнати.
52) Тарафхои итехсолоти чамияти –ин:
Куввахои истехсолкунанда ва муносибатхои истехсоли.
53) Тилло ба кадом намуди захирахои иктисоди дохил мешавад?
Захирахои Молияви
54) Чумхурии Точикистон аз назари истехсолот ба еадом гурухи кишвархо дохил мешавад ? Аграри.
55) Тибки акидаи К.Маркс тартиби истехсолот иборат аст,аз:
Модди,гайримодди ва хизматхо.
56) Истехсолот самаранок аст,агар : Дар он пура истифода шудани захирахои мехнати таъмин шудааст.
57) Воситахои мехнат ин : чиз ва гурухи чизхое мебошад,ки бо воситаи онхо ба предмети мехнат таъсир расонида мешавад.
58Классикони иктисоди истехсолотро ба кадом гурухо чудо карданд?
Ба истехсолоти модди , гайримодди ва хадамот.
59) Асосгузори мактаби меркантилистонро нобар кунед? Томас Менн,
60) Асосгузори мактаби физиократхоро нобар кунед ? Франсуа Кенэ.
61) Асосгузори мактаби маржиналистонро нобар кунед ? Д.К.Менгер.
62) Асосгузори мактаби мактаби классиконро нобар кунед ? Адам Смит.
63) Кадом аз мактабхои иктисоди тахлили мавзуи худро аз чараёни истехсолот корор додаанд,на аз сохаи муомилот ? Физиократхо
64) Хукуки моликият – ин:
а) Хукуки назорати чисмонинамудан аз болои неъматхои модди :
в) Хукуки барои худ гирифтани манфиатбахши неъматхо:
с) Хукуки хал намудани к ива чи тавр истифодаи неъматхоро таъмин намудан
(д) Хамаи чавобхо дуруст аст.
65) Кадоме аз инхо хамчун усулхои гайридавлати гардонии моликият хисобида мешавад ?
а) Харидани корхонахои давлати аз тарафи колективхои мехнати
в) Фурухтани моликияти давлати таввасути музояда ( ауксион )
с) Табдил додани корхонахои давлати ба чамиятхои саххоми
(д) Хамаи чавобхо дуруст аст.
66) Агар дар чамият хамаи ресурсхои истехсоли зиёд шавад, пас ин шаходати он ки: Иктисодиёт имконияти бештар истехсол кардани молхова хизматхоро дорад .
67) Синтез хамчун методи тахлили иктисоди ин :
Зехнан ба хам пайвастани кисмхои таркиби ва унсурхои ходисахои иктисоди дар раванди омузиш.
68) Анализ –Хамчун методи тахлили иктисоди ин :
Зехнан ба кисмхо таксим намудани ходисахои иктисоди,мавриди омузиш ва омухтан дар алохидаги хар яки ин кисмхо .
69) Натича - хамчун методи тахлили иктисоди ин : Дар асоси тадкикоти якчанд хислатх,ои х,одисод хислати умумии онро дарёфтан.
70) Низоми иктисодии анъанави ин: Манбаи хоси мавчуда тибки анъана муаян карда мешавад.Талабот аз руи мерос таалук ба ин ё он табакаи чомеа муаян карда мешавад.
71) Низоми иктисодии бозори ин : Кобилияти харидориро худи бозор муайян мекунад. Талабот аз руи мерос таалук ба ин ё он табакаи чомеа муаян карда мешавад.
72) ) Низоми иктисодии фармони : Хамаи карорхои масоили иктисодиро давлат кабул мекунад.
73) ) Низоми иктисодии омехта ин : Бозор бо дахолати фаъоли давлат фаолият мекунад.
74) Пул чист ?
Моли махсусест ки эквиваленти тамоми молхо шуда метавонад.
75) Вазифахои пулро нобар кунед.
Ченаки арзиш,воситаи пардохт,воситаи муомилот,воситаи андухт, пулхои чахон.
76) Намудхои муосири пулхо инхоянд : Пулхои карзи когази ,пулхои электрони,кортхои пластики.
77) Истехсолоти модди чист ? Мачмуи муносибатхои иктисоди оиди ташкил ва истифодаи захирахои иктисоди бо максади ба вучуд овардани молу махсулот ё адои хизмат.
78) Истехсолоти гайримодди чист ? Хамчун комплекси сохахои халк ки мустаъкиман дар тавлиди махсулот иштирок надорнд тасаввур карда мешавад.
79) Сохаи хадамот ин : Хамчун ягонагии сохахои истехсолоти модди ва гайримодди дар кисмати истехсолот хизматрасонихо ва истесолоти хизматхои гайримодди фахмида мешавад.
80) Тахти низоми иктисоди фахмида мешавад : Конун коида ,тартиб танзим,ва механизми амалии-ходисахои иктисодию ичтимои дар як давра муаяни таърихи.
81) Пайравони мактаби мерлантилистон акида бар он доштанд.ки:
Асоси пешрафти иктисодиёт дар тичорат ва гунн кардани тилло мебошад.
82 ) Пайравони мактаби физиократхо пешрафти иктисодиётро дар чи медиданд ? Асоси пешрафти иктисодиётро дар истехсолот медиданд.
83) Пайравони мактаби классикон пешрафти иктисодиётро дар чи медиданд ? Пешрафти иктисодиётро дар тичорати озод ва махдудияти дахолати давлат дар сав мехисобиданд.
84) Пайравони мактаби марксисти пешрафти иктисодиётро дар чи медиданд ? Пешрафти иктисодиётро дар баробар ва афзалияти моликияти чамияти медиданд.
85) Хар як чамият бояд масъалаи зеринро хал намояд ?
а) Чи бояд истехсол кард в) Чи тавр истехсол кард.
с) Барои ки бояд истехсол кард (д) Хамаи чавобхои оварда шуду дуруст.
86) Иктисодиёт самаранок аст агар : Хам шугли пурра ба даст дароварда шудааст ё хам ресурсхои истехсоли ба пураги истифода бурда мешаванд.
87) Вакто,ки проблемахои иктисоди кисман аз тарафи бозор кисан аз тарафи хукумат хал карда мешаванд,пас иктисодиёти Омехта. Мебошад
Махдудияти захирахо мефахмонад, ки : Ин захирахо танхо барои молхои зарури мерасанд.
Категория: Назарияи иктисод
Просмотров: 4108 | Загрузок: 2305 | Рейтинг: 2.2/4
Всего комментариев: 0
avatar
Дохил шудан ба сомона
Ҷустуҷӯ
Дӯстони сомона
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • База знаний uCoz

  • Ҳамаи ҳуқуқҳо маҳфузанд. Саидмаъсум Атҳамҷонзода © 2017|
    Хостинг от uWeb